top of page

מדיניות פרטיות אקטיבי נינג'ה ספורט אתגרי

1. מבוא
אנחנו בקייטנות וחוגי נינג'ה לילדים ("החברה") מכבדים את פרטיותכם ומחויבים להגן על המידע האישי שאתם משתפים איתנו. מסמך זה מפרט את מדיניות הפרטיות שלנו ומסביר כיצד אנו אוספים, משתמשים, מאחסנים ומשתפים את המידע האישי שלכם.

2. איסוף מידע
אנו אוספים מידע אישי במגוון דרכים, כולל אך לא רק:

בעת רישום לקייטנות וחוגים.
באמצעות טפסי יצירת קשר באתר.
בעת תשלום והשלמת עסקאות.
בכל תקשורת אחרת עמכם.
3. סוגי מידע שנאסף
המידע שאנו עשויים לאסוף כולל:

פרטי זיהוי: שם, גיל, כתובת, דוא"ל ומספר טלפון.
פרטי הורים או אפוטרופוסים: שם, דוא"ל, מספר טלפון.
מידע דיגיטלי: כתובת IP, נתוני שימוש באתר, עוגיות (Cookies).
4. שימוש במידע
אנו משתמשים במידע שנאסף למטרות הבאות:

ניהול והפעלת הקייטנות והחוגים.
טיפול בהרשמות ובתשלומים.
תקשורת עם המשתתפים והוריהם.
שיפור השירותים שאנו מציעים.
שליחת מידע ועדכונים שוטפים.
5. שיתוף מידע
החברה אינה משתפת את המידע האישי שלכם עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

כאשר יש לנו את הסכמתכם המפורשת.
לצורך עמידה בדרישות חוקיות או רגולטוריות.
לצורך הגנה על זכויותינו המשפטיות.
בעת שימוש בשירותי צד ג' (כגון ספקי תשלום), בכפוף להסכמי פרטיות מתאימים.
6. אבטחת מידע
אנו נוקטים בצעדים מתאימים על מנת להגן על המידע האישי שלכם מפני גישה בלתי מורשית, שינוי, חשיפה או השמדה. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח אבטחה מוחלטת של מידע במערכת אינטרנטית.

7. זכויות משתמשים
בעלי המידע האישי רשאים לבקש:

גישה למידע האישי שנאסף עליהם.
תיקון מידע שגוי או לא עדכני.
מחיקת מידע אישי, בכפוף למגבלות חוקיות ורגולטוריות.
התנגדות לשימוש מסוים במידע האישי.
8. שינויים במדיניות הפרטיות
אנו עשויים לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כל שינוי מהותי יובא לידיעתכם באמצעות הודעה באתר או באמצעות דוא"ל.

9. יצירת קשר
במידה ויש לכם שאלות או בקשות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צרו קשר עמנו בכתובת הדוא"ל: [הכנס כתובת דוא"ל].

על ידי שימוש באתר שלנו או בהרשמה לקייטנות ולחוגים, אתם מסכימים למדיניות פרטיות זו.

bottom of page